Bellizz.com, tüketici ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, tüketicinin tarzına ve bütçesine uygun, arzu edilen kalitede ve zamanda, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri pazara sunmayı hedeflemektedir. Kalite yaklaşımımız, artan rekabet şartları ve değişen müşteri beklentilerine uygun olarak,  sürekli iyileştirilmesini, standartlaştırılmasını, gerekiyorsa yeniden tasarlanmasını ve sistematik bir şekilde dokümante edilmesini öngörür.